وقتی تو یه جمع یه بحثی پیش میاد و من تنها میمونم  ، خیلی احساس مزخرفی بهم دست میده. وقتی 
دوستای هم اتاقی و هم کلاسی مدام بهم تو ظاهر و باطن میگن خرخون ،خیلی ناراحت میشم . ولــــی 
همیشه سعی میکنم خودمو محکم نشون بدم . همیشه سعی میکـنم به ه درسخون بودنم و نمره هایی
 که میگیرم افتخار کنم . ولی هیچوقت تو درونم از این حالـــــت خوشحال نیستم . خیلی احساس تنهایی
 بده . اینکه تو هر جمعی کنار گذاشته بشی بده.هم بده و هم ترسناکه. نبودن یه حامی خوب تو محیط 
خوابگاه و دانشگاه قشنـــــگ برام احساس میشه. از پریروز باز احساس میکنم یه چیزی درونم شکسته . 
بخاطر همینه که از دوروبریام بدم میاد :(