بدتر از شکست میدونی چیه ؟ من میـــگم بهت  .  بدتر از شکست اینه  که آرمان هات فرو بریزه  . باورهات

فرو بریزه .  نه اینکه باورت سست  باشه  ،  نه اینکه آرمانت بد باشه  ،  نه ! فقط بخاطر این که   همه چی

اونجوری که چن سال بهت  گفته شده نبوده و تو باید  چیزای  دیگه  رو  آروم  آروم متوجه میشدی  ، ولـی

وضعیت  انقدر خوب و  استیبل  نشون داده میشده  که تو  نمیتونستی  بفهمی ،  حتی اگه   میدونستی ،

این اجازه رو به خودت نمیدادی که بفهمی !کسی که شکست میخوره رو بفهمین .   کسی که از باورهاش

شکست میخوره خیلی آدم تنهایی میشه.ممکنه هر شب تو سلول انفرادی خودش گریه کنه و صبح هاش

دیگه همون صبح های با نشاط قبلی نباشه . کسی که از باورهاش شکست میخوره ، یاد میگیره هیچ چیز

رو صدی صد قبول یا رد نکنه ،همینه که الان میگن وقتی یه موضوعی رو میشنوی صد در صد "آره"  یا  "نه"

نگو.چون تو فقط یه بعد ماجرا رو میبینی و ممکنه این ماجرا چندین بعد دیگه داشته باشه که میشه همون

نظریه معروف آیس برگ .

+ کسی که شکست عشقی خورده رو جور دیگه حمایت کنیم . نگیم چون یه نفر از زندگیش رفته این داره 

عذاب میکشه . شاید بخاطر رفتن اون فرد نیست . شاید بخاطر فروریختن باورهاش نسبت به اون فرده . 

+ کسی که عقیده مخالف با ما داره رو قبول اگر نکنیم ، لطفا رد هم نکنیم . چون شاید حق با اونه و ما از

 یه بعد نگاه میکنیم و فکر میکنیم حق با ماست .