دیدین یه وقتایی خیلی پولتون ته کشیده و دنبال کارین ؟ اون موقع کار سراغتون نمیاد :-/

امان از روزی که بخواین یکم تفریح کنین ، همون موقعس که میاد گریبانگیر میشه لعنتی .

دو روز اومدیم فرجه خوش باشیم مثلا :-(