بعضی وقت ها تلاش میکنیم ، تا ماکسیمم حد توانمون هم تلاش میکنیم . نتیجه ای از این تلاش به دست 

میاریم. مدتی میگذره و میبینیم ، یه نفر دیگه بدون تلاش ، نتیجه ی بهتری بدست آورده . اون لحظه ما غم

 گین میشیم.  موج افکار منفی میاد تو ذهنمون  . دقیقا همین موقعست که نمیدونیم چه احساسی بهمون 

دست داده  .  احساس بخل از اینکه چرا باید یکی نتیجه ی بهتری داشته باشه  در حالیکه تلاش نکرده ؟ یا 

احساس غبطه که چرا من این  همه تـــلاش کردم  ولی  نتونستم  به دست بیارم ؟ یا  احساس حسادت ؟ 

 نمیدونم بعضی وقتا احساساتم چه  جنسی هستن  .  بدترش اینه که  وقتی  احساس   حسودی نسبت 

به کسی  رو دارم ، احساس گناه هم از اون ور بهش اضافه میشه که "جودی آبوت ،  تو نباید  آدم حسودی

 باشی ..." نمیدونم اسم این احساسات رو چی میشه گذاشت .